MİSYON:

Öğrenci ve personellerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla, çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde, beslenme, sağlık, kültür, sosyal, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini karşılamaktır.

 

VİZYON:

Verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi teknoloji ile donatılmış öncü bir birim olmaktır.