Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi, üniversitemizin öğrenci ve personeline yüz yüze olarak hizmet vermektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi, danışanların yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri eğitsel, sosyal ve kişisel problemlerle baş etme konusunda gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir hizmet birimidir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminin üniversiteye yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı çalışmalar planlamak, bireylerin kendilerini daha iyi tanıması ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurmasına yönelik çalışmalar yapmak, danışanların duygusal problemlerine yönelik bireysel çalışmalar yapmak, gerekli durumlarda ilgili yerlere (hastane, sağlık birimi vb.) yönlendirme yapmak gibi faaliyet alanları vardır.