Sosyal İşler, Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü; Topluluklar Birimi, Organizasyon Birimi, Kültür Birimi ve Spor Birimi ile hizmet vermektedir.

Topluluklar Birimi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik gelişmelerini desteklemek amacıyla, öğrenci topluluklarının kurulmasını ve çalışmalarını üniversite yaşamının bir parçası olarak gören; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrencilerin oluşturdukları ve oluşturacakları toplulukların kuruluş ve işleyiş desteğine ilişkin çalışma usul ve esaslarını düzenlemeyi amaçlar. Bu kapsamda öğrencilerinin, ders dışı sosyal, sportif faaliyetlerle toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak için oluşturulan Toplulukların, kuruluş ve işleyişine ilişkin gerekli işlemleri yapar, Toplulukların koordinasyonunu sağlar.

Organizasyon Birimi

Üniversite birimleri tarafından gerçekleştirilecek olan her türlü seminer, sempozyum, bilimsel etkinlikler, konferans, panel, mezuniyet töreni vb. faaliyetlerin organizasyonu ile ilgili işlerinin daha hızlı ve programlı bir şekilde tek merkezden ve koordineli olarak takip edilmesini amaçlayan birimimiz; etkinlikler çerçevesinde hava yolu ulaşım, araç tahsisi, iaşeler, afiş baskı ve materyalleri, konaklama rezarvasyonlarının yapılması, birimler arası koordinasyonun sağlanması, ses, sahne aydınlatma gibi altyapı hizmetlerinin sağlanması, gerekli resmi yazışmaların yapılması hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Kültür Birimi

Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla etkinlikler düzenler. Düzenlenen tiyatro, dinleti, imza günü gibi etkinliklerle öğrencilerin kaynaşması, sosyalleşmesi, ders dışı zamanlarını verimli geçirmeleri hedeflenir.

Üniversiteyi gezmek, tanımak, bilgi almak amacıyla gelen lise öğrencilerine fakülteler, sosyal, kültürel ve spor mekanları gezdirilir. birimlerden bilgi almaları sağlanır.

Üniversite tanıtım fuarlarına katılım sağlanarak, üniversitenin tanıtımı yapılır, broşür ve tanıtıcı materyaller dağıtılır.

Spor Birimi

Üniversitemiz öğrenci ve personelinin spor ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirmek, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.